Právní poradenství Uherský Brod

 
Občanům i podnikatelských subjektům poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na právo občanské včetně mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, sepisování smluv, žádostí a návrhů, replik a vyjádření. Dále na právo rodinné včetně vztahů mezi rodiči a dětmi, rozvodů, majetkových vyrovnání a související problematiky.
 
 
 
 

1. Rozvody

 
 • vypořádání společného jmění manželů
 • výživa a výchova nezletilých dětí
 • styk s nezletilými dětmi
 • výživné zletilých dětí
 • výživné manželky či manžela
 • výživné rozvedené manželky či manžela
 • opatrovnictví
 •  

  2. Nemovitosti

   
  • smlouvy o převodu nemovitostí – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene
  • spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
  • zastupování před katastrálním úřadem
  • právní poradenství
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3. Rodinné právo

   
  • rozvody manželství, rozvody "dohodou"
  • svěření dítěte do péče
  • určení či popření otcovství
  • osvojení dítěte
  • stanovení výživného manželky a rozvedené manželky
  • náklady neprovdané matky
  • poradenství
  • zastupování klientů před soudy
   

  4. Advokátní úschova

   
  • úschova finančních prostředků klienta na zvláštním bankovním účtu advokáta zcela oddělené od jiných financí
  • sepis smlouvy o úschově finančních prostředků na účet advokáta a podmínkách jejich vyplacení
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Kontakt

   
  JUDr. Šmoková Miloslava – advokátní kancelář
   
   
   
   
   
  Přemysla Otakara II. 2476
  688 01 Uherský Brod
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  +420 777 070 426
  ak.smokova@seznam.cz
   
   
   
   
   
   
   
   
  pondělí-pátek
  8:30-15:30 hod.
   
   
   
   
   
   
   

  Napište nám

   
  *
   
   
   
  *
   
  *